201703.22
0
0

Prekladateľ a jeho životopis – pozor na nekalé praktiky

Dobrý životopis otvára dvere. Dvere do zamestnania. Bez presvedčivého životopisu človek ťažko získa dobrú prácu. Ťažšie sa píše na začiatku kariéry, problematické môže byť, ak je uchádzač príliš prelietavý a za 5 rokov vystriedal 5 zamestnaní. Úplne najhoršie je na tom prekladateľ na voľnej nohe, od ktorého nádejný klient žiada životopis.

Úvod ešte ako-tak ujde. Meno a priezvisko. Adresa. Vzdelanie. Super, to už sú asi štyri riadky.

Ale teraz to príde: pracovné skúsenosti.

Ak prekladateľ pracuje na voľnej nohe, je veľmi pravdepodobné, že má za rok preložené desiatky textov pre mnohých rôznych klientov, časť z nich budú agentúry, časť priami zadávatelia, ktorí ale zaviažu prekladateľa k mlčanlivosti. Niektorí zadávatelia dokonca prikazujú mlčať aj o tom, že pre nich prekladateľ pracuje.

Klientov, ktorých texty prekladá pre sprostredkovateľskú agentúru, tiež nemôže uviesť ako svojich, pretože to sú klienti agentúry. (Nemal by. Ale na Slovensku je to niekedy tak. Inak.)

Čo teda uviesť do životopisu ako pracovnú skúsenosť?

prekladateľ a životopis

Životopis


Otázka za milión. Môže si uviesť počet preložených strán, prípadne uviesť, na ktorý odbor sa špecializuje. Ak chce byť etický a zároveň dodržať zmluvy o mlčanlivosti, jeho životopis skončí ešte skôr než začal.

Aký je teda význam tohto životopisu?

A predsa sa nájdu potenciálni klienti, najmä agentúry, ktorí od prekladateľov životopisy žiadajú. Prekladateľov pritom nezamestnávajú, úplne zanedbateľný počet prekladateľských agentúr zamestnáva aj interne prekladateľov, skôr si v agentúre nájde uplatnenie projektový manažér či redaktor. Prevažná väčšina prekladov však skončí u externého prekladateľa, ktorý je samostatným hospodárskym subjektom.

Prečo teda od nás chcú životopis?

Možno prekladateľ so životopisom pôsobí dôveryhodnejšie.

No prekladateľský životopis v sebe skrýva nejedno úskalie.

Jednak – papier veľa vydrží a človek s pevnými nervami si do životopisu môže napísať naozaj hocičo. Overuje niekto, či Jožko Mrkvička naozaj prekladal niečo pre firmu XYZ a či firma s jeho prekladom bola spokojná?

Po druhé, podvody s prekladateľskými životopismi sú prekvapivo rozšírené. V ére zadávania prekladov emailom sa nádejný prekladateľ môže pokojne vydávať za niekoho úplne iného. Existuje dokonca zoznam takýchto podvodníkov.

Po tretie, čo je asi najvážnejšie úskalie, je jav, ktorý sa v angličtne nazýva „bait-and-switch“ – navnadiť a vymeniť. Agentúra nádejnému klientovi ukáže pôsobivý životopis skúseného a špecializovaného prekladateľa, ktorý však nie je taký lacný, aby na ňom agentúra dosť zarobila, a preto keď klienta získa, preklad dá urobiť niekomu lacnejšiemu.

Skúsení prekladatelia preto nie sú veľmi ochotní, dávať svoje životopisy hociktorej agentúre. Radšej využijú na svoju prezentáciu buď vlastnú webstránku, alebo profil na LinkedIn.

Skúsení klienti si radšej nechajú prekladateľa odporučiť iným spokojným klientom, alebo požiadajú prekladateľa o ukážku jeho práce.

Papier veľa vydrží, a preto je lepšie riadiť sa heslom: dôveruj, ale preveruj.

Pridaj komentár