Absolventka SVŠT, odbor Technická kybernetika. Pracovala ako odborná redaktorka vo vydavateľstve. Štátna jazyková skúška a 5-ročný nepretržitý pobyt v anglicky hovoriacej krajine. Prekladá a tlmočí od roku 1991. Je tiež akreditovaná tlmočníčka pre inštitúcie EÚ od roku 1998 a členka SAPT a AIIC.