Absolventka Univerzity Komenského v Bratislave v odbore prekladateľstvo – tlmočníctvo. Tlmočí a prekladá od roku 1991.
Od roku 1999 je akreditovanou tlmočníčkou pre inštitúcie EÚ. Je úradnou prekladateľkou a tlmočníčkou pre jazyk nemecký od roku 1996.
Je členkou SAPT.