201601.27
2
0

Kto je vlastne slovenský prekladateľ?

Asi neexistuje väčšie klišé, než formulácia „nie je … ako …“, a preto ju nepoužijem. Napriek tomu som si istá, že neexistujú dvaja identickí prekladatelia, tak ako neexistujú dva identické preklady.

Myslím si, že sa slovenskí prekladatelia dajú rozdeliť zhruba do štyroch skupín.

Do prvej by som zaradila „jazykárov“ – ľudí, ktorí sa niekde, napríklad počas pobytu v zahraničí, naučili cudzí jazyk a radi by túto znalosť využili na zárobkovú činnosť. Prípadne by sa sem mohli zaradiť aj tí, ktorí jazyk vyštudovali, napríklad na pedagogickej fakulte alebo v jazykovej škole. V každom prípade sú to skôr ľudia, ktorí nemajú špecializované prekladateľské vzdelanie, čo nemusí ale môže byť nevýhodou. Z tejto skupiny najčastejšie pochádzajú tí, ktorí sa prekladom nevenujú naplno, iba si nimi občasne prilepšujú.

V druhej skupine sú prekladatelia s formálnym prekladateľským vzdelaním. Vyštudovali odbor tlmočníctvo a prekladateľstvo na jednej z piatich slovenských vysokých škôl, kde sa tento odbor vyučuje. Čerstvo po škole sú vyzbrojení množstvom užitočných poznatkov – ako sa vysporiadať s rôznymi druhmi textov, čo robiť v prípade neznámej terminológie, ako pracovať s prekladovou pamäťou, na čo si dať pozor a čomu sa vyhnúť, ale prvých 3 až 5 rokov svojej kariéry málokedy majú presne vyhranenú špecializáciu.

Tretiu skupinu tvoria skúsení prekladatelia s odborným prekladateľským vzdelaním, ktorí už sú na trhu dlhšie, mali viac času, zorientovať sa v tom, čo ich zaujíma a baví, a naopak, čomu sa venovať nechcú. Vybrali si niekoľko oblastí, v ktorých sa špecializujú a ďalej vzdelávajú a určite aj oblasti, ktorým sa aktívne vyhýbajú.

Štvrtá skupina ostala pre tých, ktorí vyštudovali nejazykový odbor, ale ovládajú aj cudzí jazyk a prekladanie spočiatku vnímali ako svoje hobby a postupne sa v tom našli až sa vypracovali na profesionálnych prekladateľov, alebo prekladanie naďalej popri svojej hlavnej zárobkovej činnosti berú iba ako koníček a venujú sa prekladom iba vo svojom odbore.

Najopatrnejšia by som bola pri zadaní prekladu prekladateľovi z prvej skupiny. Ako sa hovorí, aj slepé kura zrno nájde, takže môžem naraziť na prirodzený talent, ktorý mi dodá vynikajúci preklad. No šance na úspech mám vyššie pri ostatných troch skupinách.

Špecializovaný prekladateľ, alebo prekladajúci odborník sa klientovi môže zdať pridrahý, a preto sa rozhodne využiť služby menej skúseného prekladateľa.
S takýmto prekladateľom ale treba intenzívnejšie spolupracovať, prípadne mu dať k dispozícii konzultanta. Ideálne je nechať si jeho preklad posúdiť aj nezávislým korektorom.

Pri skúsenom a špecializovanom prekladateľovi táto starosť odpadá, ale tento „bezstarostný život“ aj trochu viac stojí.

V každom prípade je ideálne poznať svojho prekladateľa a vedome si ho vybrať nielen podľa ceny.

Pridaj komentár