201204.22
0
0

Ako si vybrať prekladateľa

Ako spoznať dobrého prekladateľa?
Nie je to ľahké, ponuka je obrovská a všetci tvrdia, že poskytujú špičkovú kvalitu za nízke ceny.
Ak hľadáte naozaj kvalitného prekladateľa, už tu by ste sa mali prvýkrát zháčiť – špičková kvalita a nízka cena? Pripomína to trochu slogan jedného veľkého obchodu so stavebnými potrebami.
Ale vážne: očakávate špičkovú kvalitu za ceny, ktoré zaplatíte za čínsky tovar na trhu? Asi nie. Vyššiu kvalitu skôr budete hľadať v kamennom obchode, dokonca možno niekde v malom značkovom butiku v centre mesta.
A tak je to aj s prekladmi – nízka cena sa nutne prejaví na kvalite. Nízka cena znamená, že na zabezpečenie živobytia musí prekladateľ preložiť rádovo viac strán, než jeho kolega, ktorý si účtuje cenu vyššiu. Má teda menej času na váš text.
Menej času znamená, že sa nemôže dostatočne venovať napríklad terminologickému rešeršovaniu. Nemá čas podrobne sa oboznámiť s témou. Preklad nie je len otrocké transformovanie slova po slove. Ak prekladateľ nerozumie textu, nemôže ho dobre preložiť.
Samozrejme, že sa nedá od prekladateľa očakávať, že porozumie jadrovej fyzike alebo operácii mozgu. Teda nie do detailu, nie tak, aby tieto myšlienky mohol prezentovať ako vlastné. Ale porozumieť by im mal natoľko, aby neurobil nejaký logický lapsus.
Ak má dosť času, môže konzultovať vás, aby si preveril možné nejasnosti, alebo môže konzultovať kolegov, či iné zdroje. Čím komplikovanejší text, tým viac času si vyžaduje. Niekedy aj preklad jednej vety môže zabrať celú hodinu.
Alebo si predstavte, že máte propagačný text. Jeho vypracovaniu venoval autor množstvo času, cizeloval ho až do dokonalosti. A takú istú dokonalosť by mal dosahovať aj preložený text. Bude sa treba pohrať s formuláciami, aby mali žiadaný účinok.
Načo by vám bol nedokonalý preklad? Nie sú to vyhodené peniaze?
A že ako teda poznať toho kvalitného prekladateľa – nuž jedno kritérium sme si už povedali, je to cena. Avšak nie je to jediné kritérium.
Dôverujte prekladateľovi, ktorý vám dá veľa otázok o vašom texte, než sa ho rozhodne prijať. Zodpovedný prekladateľ sa totiž nepodujme na hocičo – ide mu predsa aj o jeho meno, a to sa veľmi ťažko buduje a veľmi ľahko stráca. Ak vám niekto bez poznania problematiky okamžite povie cenu, je to nedobré znamenie, že zoberie čokoľvek, len aby mal prácu.
Pri preklade do cudzieho jazyka je posudzovanie ešte ťažšie. Avšak preklady do jazyka si nedávate robiť len tak pre nič za nič, ale preto, že majú získať nových zákazníkov pre vašu službu, či produkt, alebo uzatvárate dôležitú zmluvu, či vydávate publikáciu. A práve preto by ste na preklade nemali šetriť.
Ideálne je, ak prekladateľ prekladá iba do svojho rodného jazyka. Nie vždy sa to dá, ale dobrý prekladateľ spolupracuje s korektorom, ktorý upravuje konečné znenie textu v svojom rodnom jazyku. Opýtajte sa svojho prekladateľa, či má spolupracujúceho korektora.
Nikto nie je dokonalý a kvalitní prekladatelia uplatňujú vždy zásadu kontroly „dvomi pármi očí“.
Ak potrebujete služby prekladateľa častejšie, je vhodné spolupracovať s jedným konkrétnym, neanonymným, ktorý sa raz do problematiky zapracuje a už druhýkrát v nej bude ako doma. Túto záruku u agentúry nikdy nemáte. Aj keby agentúra používala „prekladovú pamäť“ – v prípade, že na nej budú participovať viacerí prekladatelia, bude štýl prekladu nejednotný a kvalita výsledku môže kolísať.

Pridaj komentár