201206.25
0
0

Ako to tí tlmočníci robia

in Novinky

Je zaujímavé sledovať rôzne reakcie ľudí, keď im poviem, čo robím.
Tlmočníčka? Veď dnes už každý vie po anglicky, poľutujú ma jedni.
A to robíte aj to, že naraz počúvate a rozprávate? To musí byť nesmierne ťažké, poľutujú ma druhí.
Pravdou je, že ľudia považujú simultánne tlmočenie za najnáročnejší druh tlmočenia. Na rozdiel od iných druhov, ako je konzekutívne tlmočenie, (najčastejšie sa tlmočí veta za vetou) naozaj málokto môže vyskúšať na vlastnej koži, aké to je, keď počúvate prejav v jednom jazyku a zároveň ho hovoríte v jazyku inom. Snáď najbližšie sa k tomu pocitu dostanete, až si raz skúsite opakovať text, počutý v televízii v tom jazyku, v akom ho zároveň počúvate.
Simultánne tlmočenie si vyžaduje veľkú sústredenosť, hemisféry mozgu pracujú oddelene, proti sebe a zároveň spoločne. Tlmočníci si väčšinou nechávajú jedno ucho odkryté (na druhom počúvajú cez slúchadlá pôvodný text), aby počuli aj seba a mohli kontrolovať svoj výstup.
Naozaj teda robíme viac vecí naraz, počúvame originál, analyzujeme, spracúvame a „prerozprávame“ ho v cieľovom jazyku. A to všetko v priebehu sekúnd – časový sklz medzi rečníkom a tlmočníkom býva niekoľko sekúnd, jednoducho z toho dôvodu, že potrebujeme počuť ucelenú frázu, aby sme mohli poskytnúť zmysluplné tlmočenie. Tlmočník sprostredkováva význam, nenahrádza slová jedného jazyka slovami jazyka druhého.
Veď tlmočiť a prekladať dnes dokážu už aj stroje, namietnete. Áno aj ja som už videla aplikáciu do telefónu za 79 centov, ktorá je „dokonalým tlmočníkom“. Pravdupovediac, neinvestovala som tých 79 centov, aby som si „prevetrala“ konkurenta. Viem totiž, že v situáciách, v ktorých sa ocitajú konferenční tlmočníci, by stroj, aspoň zatiaľ, zlyhal.
Stroj totiž nedokáže rozmýšľať. Stroj iba vo svojej pamäti vyhľadá dvojicu viet, ktorou ho niekto vopred nakŕmil. Stroj nerozpozná iróniu, silný prízvuk alebo gramatické chyby, ktorých sa rečník môže dopustiť. A keď nejaké slovo nepozná, nedokáže ho logicky dedukovať z kontextu. Ľudský mozog je ešte stále šikovnejší než stroj.
Je mnoho situácií, kde ľudia napriek tomu, že ovládajú angličtinu, uprednostnia tlmočenie. Potrebujú sa sústrediť na obsah a nie na jazyk. Napríklad v oblasti právnych noriem, ak jednotlivé právne systémy sú tak odlišné, že pojmy z jedného systému ani nemajú ekvivalent v druhom jazyku. Stroj by vás vtedy nechal „na holičkách”. Skúsený tlmočník vám na základe svojich rozsiahlych encyklopedických vedomostí poskytne primerané riešenie.
A aj keď ovládate cudzie jazyky výborne, celodenné sústredenie na zložité témy je veľmi namáhavé, ak na to nie ste zvyknutí. Vašej práci pomôže, ak sa spoľahnete na kolegu v kabíne, ktorý vás aspoň čiastočne odbremení.

Pridaj komentár